Thân chào anh chị và các bạn, sau đây là danh sách các bạn được tham gia chuyến tập huấn vào 2 ngày 09 và 10/09/2017.

Các bạn có tên trong danh sách nhanh chóng tiến hành giải mật thư tìm về với đội của mình và chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho chuyến tập huấn ở phía trước nhé!

View more latest threads same category: