Nhằm đáp ứng nguyện vọng tham gia và trải nghiệm cùng Đội CTXH Trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Ban điều hành thân gửi tới các bạn sinh viên K43, K42, K41 đang theo học tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM link đăng ký tham gia dự tuyển trở thành Đội viên dự bị Đội CTXH Trường ĐH Kinh tế TP.HCM.
- Đối tượng: sinh viên các khóa 43, 42, 41 đang theo học tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM và sinh viên không theo học tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM (có Khóa học tương đương là năm Nhất, năm Hai năm Ba).
- Thời gian đăng ký: 24/10/2017 - 28/10/2017. Sau khi kết thúc thời gian đăng ký Ban điều hành sẽ đóng link đăng ký và gửi mail hẹn lịch phỏng vấn cho các bạn sinh viên dự tuyển.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ:
Bước 1: Đăng ký đơn online theo link sau:
https://goo.gl/forms/9oWDkEznfL0u73Ir2
Bước 2: Chờ phản hồi mail từ Ban điều hành Đội CTXH nhiệm kỳ XXII.
Bước 3: Tải đơn offline, in đơn và điền thông tin đến buổi phỏng vấn đem theo và nộp lại Ban điều hành.
Link đơn offline:
https://drive.google.com/file/d/0BzB...ew?usp=sharing

View more latest threads same category: