V/v tham gia thi trắc nghiệm trực tuyến hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần VI – Năm 2011 do Thành Đoàn tổ chức.


Ban Thường vụ Đoàn trường mời các bạn đoàn viên, sinh viên tham gia phần thi cá nhân trực tuyến hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần VI – Năm 2011 tại website Báo Tuổi trẻ.

- Thời gian thi: Từ 16g00 – 19g00 vào các ngày Thứ bảy hàng tuần (09/4, 16/4, 23/4, 30/4/2011).

- Đăng ký: Từ 14g00 ngày thứ hai đến 19g00 ngày thứ bảy hàng tuần tại: http://chuyentrang.tuoitre.vn/Trac-nghiem

- Lưu ý: Sinh viên trường khi đăng ký, nhớ ghi chính xác MSSV để được ghi nhận vào Hệ thống mã vạch.

Để khuyến khích các sinh viên của trường tham gia hội thi, Đoàn trường sẽ hỗ trợ các sinh viên tham gia hội thi các nội dung sau:

+ Được sự tài trợ của Trung tâm dịch vụ Kinh tế, Đoàn trường sẽ tặng cho mỗi sinh viên của trường đã đăng ký tham gia hội thi 1 vé gửi xe miễn phí tại cơ sở B (Gửi xe 1 lần, có giá trị đến hết tháng 5/2011). Vé sẽ được chuyển cho các Bí thư chi đoàn căn cứ vào danh sách do BTC hội thi chuyển về Đoàn trường vào đầu tháng 5/2011 (Sẽ thông báo sau).

+ Hàng tuần, Đoàn trường sẽ có 5 phần thưởng trị giá 100.000 đồng/phần cho 5 bài thi của sinh viên trường có điểm số cao nhất trong tuần.

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các đơn vị Đoàn – Hội khoa, KTX thông báo rộng rãi đến các bạn đoàn viên, sinh viên biết và tham gia hội thi.

View more latest threads same category: