Dưới đây là danh sách nhân sự tham gia đặt bàn giai đoạn Cây thông mơ ước.
Các anh, chị và các bạn có tên trong danh sách nhớ theo dõi các thông báo và thực hiện đúng để việc đặt bàn diễn ra thuận lợi nhé!


Các thông báo về chương trình sẽ được đăng tải trên:
+ Diễn đàn:http://ctxh.vn/diendan
+ Fanpage: https://www.facebook.com/congtacxahoi

View more latest threads same category: