Ban điều hành thông báo:

Căn cứ vào Thông báo số 2256/TB-DHKT-TCHC ngày 25/12/2017 của trường ĐH Kinh tế TP.HCM về việc sinh viên, công chức, người lao động được nghỉ học, làm việc trước diễn biến của bão số 16.
Ban điều hành xin thông báo: Đội sẽ nghỉ sinh hoạt vào ngày thứ 3 - 26/12/2017.
Ngày sinh hoạt lại sẽ được thông báo trên diễn đàn và Fanpage Đội sau.

Ban điều hành

View more latest threads same category: