Chỉ còn một tuần nữa thôi, Chương trình tháng 1 - Xuân tình nguyện sẽ chính thức bắt đầu. Dưới đây là lịch làm việc của các mảng kỹ năng từ ngày 21 đến ngày 24/1. Mong anh, chị và các bạn sẽ sắp xếp thời gian tham gia cùng mọi người hoàn thành những công việc cuối cùng.Mọi thắc mắc liên hệ:
- Nắm chính kỹ năng: Nguyễn Đăng Phương - 0946.930.336.

View more latest threads same category: