Nhằm mục đích phục vụ cho công tác quản lý thông tin, kiểm soát và theo dõi tình hình Đội viên, và đảm bảo quyền lợi cho các bạn Đội viên khi tham gia Đội CTXH, nay Ban điều hành thông báo về việc cập nhật danh sách quản lý Đội viên Nhiệm kỳ XXII lần II/2018, cụ thể như sau:

- Thời gian cập nhật: đến 23h59 ngày 18/05/2018.
- Đối tượng thực hiện: Tất cả Đội viên chính thức, Đội viên dự bị và chưa là Đội viên dự bị, thuộc các khóa 40, 41, 42, 43 hoặc tương đương.
- Tính chất: BẮT BUỘC.

Đi đến trang web này:https://goo.gl/forms/dIjolZudcMYARlk43Để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia Đội CTXH, đề nghị các Đội viên thực hiện nghiêm túc việc cập nhật danh sách quản lý trong thời gian quy định.

Mọi thắc mắc liên hệ: bạn Trần Thị Huệ K41 (0964 868 021).

View more latest threads same category: