Ban điều hành xin thông báo:

Để tạo điều kiện cho các bạn Đội viên về quê trước khi bước vào giai đoạn tập huấn của Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế 2018, Đội sẽ nghỉ sinh hoạt từ ngày Thứ 3 (05/06/2018) và sẽ sinh hoạt lại vào ngày Thứ 3 (12/06/2018).

Chúc mọi người có một ngày vui vẻ!

Ban điều hành

View more latest threads same category: