Hiện đã có danh sách nhân sự tham gia chuyến thăm Trường chuyên biệt Hoàng Mai vào chiều thứ Tư ngày 03/10/2018.

Dưới đây là danh sách các anh, chị và các bạn sẽ tham gia chuyến thăm lần này.

*Lưu ý:
- Các anh, chị và các bạn có tên trong danh sách vui lòng nhắn tin xác nhận với Nắm chính có tham gia chuyến đi được hay không trước 22h ngày hôm nay (02/10/2018).
- Thời gian tập trung: Đúng 13h15 ngày 03/10/2018.
- Địa điểm tập trung: Cơ sở A Đại học Kinh Tế TP HCM - cổng Nguyễn Đình Chiểu.
- Trang phục: ÁO ĐỘI đối với Đội viên chính thức và ÁO MHX hoặc ÁO THỂ DỤC nếu là sinh viên hoặc Đội viên dự bị.

- Thông tin liên hệ:
Phan Hà Bích Trâm (K43): 0974682780.

View more latest threads same category: