Dưới đây là danh sách các bạn được công nhận là Đội viên dự bị của Đội Công tác xã hội (CTXH) Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Các bạn có tên trong danh sách nhưng chưa nhận được giấy chứng nhận vui lòng liên hệ với bạn Nguyễn Thị Mỹ Linh - Đội Phó Đội CTXH - 0394.276.644.Chúc các bạn sẽ luôn nhiệt huyết và đồng hành cùng Đội trên chặng đường sắp tới.

BAN ĐIỀU HÀNH

View more latest threads same category: