Nhằm gây quỹ cho các hoạt động sắp tới của Đội cũng như nâng cao kỹ năng cho các bạn Đội viên trong chương trình “Bán hoa gây quỹ 8/3”, Đội CTXH tổ chức buổi tập huấn giữ hoa, cắm hoa và bán hoa.

⏰ Thời gian: 8h00 ngày 24/02/2019
🏫 Địa điểm: cơ sở A.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
Lưu Ngọc Trinh - Ủy viên Ban điều hành - 0989 250 747.

Đi đến trang web này:https://goo.gl/forms/3tFViziyUrhxizyT2


View more latest threads same category: