Hiện tại đã có danh sách các team đăng ký tham gia hoạt động gây quỹ 8/3/2019 của Đội Công tác xã hội. Các bạn nhanh chóng liên hệ với leader để sớm triển khai các hoạt động cho team mình.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
Hồ Quốc Chí - Ủy viên Ban điều hành - 0929 898 259.

View more latest threads same category: