THÔNG BÁO TỪ BAN ĐIỀU HÀNH:

Đội sẽ nghỉ sinh hoạt vào thứ 3 ngày 30/04/2019 nhằm nghỉ lễ ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/04 và sinh hoạt lại vào thứ 5 ngày 02/05/2019.

Chúc anh chị và các bạn có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ!

BAN ĐIỀU HÀNH

View more latest threads same category: