THÔNG BÁO TỪ BAN ĐIỀU HÀNH:

Nhằm mục đích phục vụ cho công tác quản lý thông tin, kiểm soát và theo dõi tình hình Đội viên, và đảm bảo quyền lợi cho các bạn Đội viên khi tham gia Đội CTXH, nay Ban điều hành thông báo về việc cập nhật danh sách quản lý Đội viên Nhiệm kỳ XXIII lần II/2019, cụ thể như sau:

- Thời gian cập nhật: đến 23h00 ngày 31/05/2019.
- Đối tượng thực hiện: Tất cả Đội viên chính thức, Đội viên dự bị và chưa là Đội viên dự bị, thuộc các khóa 41, 42, 43, 44 hoặc tương đương.
- Tính chất: BẮT BUỘC.
- Link cập nhật:

Đi đến trang web này:https://forms.gle/iJaiSVLmJcJavNqN9Để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia Đội CTXH, đề nghị các Đội viên thực hiện nghiêm túc việc cập nhật danh sách quản lý trong thời gian quy định.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
Bạn Trần Đức Lợi - Đội phó (0983 541 906).


BAN ĐIỀU HÀNH

View more latest threads same category: