Hiện tại đã có danh sách nhân sự tham gia chuyến thăm Lớp học tình thương Phong Lan vào Chủ nhật (02/06/2019).

Dưới đây chính là danh sách các anh, chị và các bạn sẽ tham gia và chuyến thăm.*Lưu ý:
- Tập trung: Đúng 7h00, Chủ nhật ngày 02/06/2019 tại cơ sở A Đại học Kinh tế TP.HCM (59C Nguyễn Đình Chiểu).
- Trang phục: Áo ĐỘI (nếu là Đội viên chính thức). Áo MHX hoặc áo THỂ DỤC (sinh viên và Đội viên dự bị).
Thông tin liên hệ:
Nguyễn Ngọc Hoàng Chi: 098 144 6315.

View more latest threads same category: