THÔNG BÁO TỪ BAN ĐIỀU HÀNH:

Đội sẽ nghỉ sinh hoạt từ thứ 3 ngày 04/06/2019sinh hoạt lại vào thứ 3 ngày 11/06/2019.

Chúc anh chị và các bạn tuần mới nhiều niềm vui và năng lượng.

BAN ĐIỀU HÀNH

View more latest threads same category: