THÔNG BÁO TỪ BAN ĐIỀU HÀNH:

Sau giai đoạn nghỉ sinh hoạt trong Chiến dịch Mùa hè xanh chặng 1/2019, Đội sẽ sinh hoạt lại vào thứ 3 ngày 06/08/2019.

Chúc anh chị và các bạn nhiều niềm vui và năng lượng.

BAN ĐIỀU HÀNH

View more latest threads same category: