Trái phiếu Doanh nghiệp Hưng Thịnh Land Bond.HTL.2020.01: 500 tỷ. Có tài sản đảm bảo gấp nhiều hơn 2 lần lần khoản trái phiếu cần huy động; Lãi suất > 11%. Có cam kết mua lại khi trái chủ muốn bán. Thời gian mua trái phiếu linh hoạt.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) nhận tiền đặt cọc mua chứng khoán. TPS sẽ hỗ trợ cho KH khoản lãi suất tương ứng là 7.5% cho số ngày thực tế từ lúc khách hàng thanh toán vào hợp đồng mua trái phiếu.

Bạn quan tâm mua trái phiếu doanh nghiệp hoặc mong muốn tham gia bán trái phiếu cùng tôi. Liên hệ Thắng 0904 619 139, Tầng 12, Số 5 Lê Duẩn, Ba Đình, Hà Nội.

View more latest threads same category: