Thân gửi các anh chị, các bạn danh sách các nhóm và thành viên trong "Chương trình đào tạo Đội ngũ Đội viên nòng cốt Đội Công tác xã hội Nhiệm kỳ XXV":
🔥 Hoạt động Đào tạo Đội viên nòng cốt CTXH - Extricate Yourself là chương trình đào tạo Đội viên do Ban Điều hành Nhiệm kỳ XXV tổ chức với mục đích:
- Cung cấp kiến thức, kỹ năng cơ bản & chuyên sâu về Đội cho các bạn Đội viên nòng cốt, những người Đội viên luôn năng động và nhiệt huyết.
- Đào tạo & phát triển năng lực, nghiệp vụ chuyên môn cho các bạn, đảm bảo mang tính kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa Đội.
- Xây dựng lực lượng Đội viên kế thừa thực sự trưởng thành về kỹ năng và tinh thần công tác xã hội, có năng lực và khả năng truyền lại cho các thế hệ sau.
🔥 Chương trình sẽ được diễn ra xuyên suốt trong 3 tháng từ tháng 07 - 09/2021 với các giai đoạn đào tạo khác nhau. Cụ thể,
Giai đoạn 1: Xây dựng nội dung hiểu biết & nhận thức.
Giai đoạn 2: Trải nghiệm và hành động.
Giai đoạn 3: Phát triển tầm nhìn.
🔥 Các bạn tham gia chương trình đào tạo sẽ được theo dõi, đào tạo và huấn luyện xuyên suốt quá trình đó.
🔥 Chúc các bạn sẽ luôn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết, cố gắng học tập thật tốt cùng với những người đồng đội của mình.

Thông tin chương trình: Mạnh Trường - Đội phó

#CTXH
#ExtricateYourself

View more latest threads same category: