Ban Điều hành xin thông báo:
Nhằm sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện tốt nhất phương hướng hoạt động Đội trong thời gian sắp tới, Ban Điều hành quyết định tạm hoãn Đại hội Đội viên Đội Công tác xã hội trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh NK XVII (2012 - 2013) sẽ diễn ra vào Chủ nhật ngày 14/10/2012.

Thời gian cũng như địa điểm mới sẽ được thông báo sau.


Vì sự phát triển, cũng như tương lai của Đội, các bạn Đội viên có
những ý tưởng, đề án hoạt động muốn đóng góp cho Đội có thể gửi về trực tiếp theo địa chỉ: bandieuhanh@ctxh.vn . Mọi sự đóng góp của các bạn Đội viên là động lực để Đội tiếp tục có những bước tiến vượt bậc trong thời gian sắp tới!

Vì tính chất quan trọng, yêu cầu các bạn Đội viên theo dõi và sắp xếp thời gian!


Chào thân ái,

Ban Điều Hành

View more latest threads same category: