TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
TRUNG TÂM QUAN HỆ DN – HỔ TRỢ SV
-------

Số: 77/TB-ĐHKT-QHDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2015


THÔNG BÁO
V/v Chương trình học bổng
“Sacombank – Ươm mầm cho những ước mơ” năm 2015


Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp - Hỗ trợ Sinh viên năm 2015; Nhằm hỗ trợ cho các sinh viên của Trường đạt thành tích học tập tốt nhưng có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp - Hỗ trợ Sinh viên phối hợp với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tổ chức Chương trình học bổng “Sacombank – Ươm mầm cho những ước mơ” năm 2015, cụ thể như sau:

Ø Đối tượng: là sinh viên chính quy khóa 38 của Trường, thuộc các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng và Kế toán.
Ø Số lượng: 10 suất.
Ø Trị giá học bổng: 3.000.000 đồng/suất.
Ø Điều kiện nhận học bổng:
- Có thành tích học tập tốt, điểm trung bình tích lũy tối thiểu từ 7,5 trở lên;
- Có hoàn cảnh gia đình khó khăn và luôn phấn đấu trong học tập;
- Chưa nhận bất kỳ học bổng nào khác trong năm 2015;
- Ưu tiên các bạn đã nhận học bổng của Sacombank trong những năm trước.
Ø Hồ sơ gồm có:
- Đơn đăng ký nhận học bổng, Bài luận 700 từ với chủ đề “Ước mơ của tôi” (theo mẫu, tải về từ website: http://corsac.ueh.edu.vn);
- Bảng điểm trung bình tích lũy (có xác nhận của phòng QLĐT-CTSV);
- Giấy xác nhận gia đình khó khăn năm 2015 (có xác nhận của địa phương);
- Thẻ sinh viên (bản photo);
- Giấy chứng nhận đã được cấp Học bổng Sacombank (nếu có, bản sao).
Ø Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/8/2015.
Ø Địa điểm nộp hồ sơ:

VĂN PHÒNG TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP - HỖ TRỢ SINH VIÊN
PHÒNG B0.03, TẦNG TRỆT - CƠ SỞ 279 NGUYỄN TRI PHƯƠNG, Q. 10
Điện thoại : (08) 3855 1777 (gặp anh Lộc)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lâm Thị Vỵ ThaNguồn: Youth UEH

View more latest threads same category: