Sau đây là Link đăng ký mảng "Gian hàng chụp hình":
Link: https://docs.google.com/spreadsheets...jLg/edit#gid=0

Lưu ý:
- Timeline làm việc của mảng sẽ áp dụng giống như timeline làm việc của Nhóm Kỹ năng.
- Sau buổi đăng ký nắm chính sẽ add bạn vô group facebook và triển khai công việc, các bạn thường xuyên cập nhật tình hình để làm việc tốt hơn nhé!
- Các buổi họp ý tưởng sẽ tiến hành tại trước hội trường B322.

Thân mời các anh chị và các bạn cùng lên và chuẩn bị Công tác tháng 4 cùng Đội!

View more latest threads same category: