Thân gửi đến anh chị, các bạn và các bé lịch làm kỹ năng tuần 3.

Lịch làm kỹ năng:


Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ nắm chính:
Thanh Hoàng K40: 01282807913
Đình Quang K40: 01287511194


Thân mời anh chị sắp xếp thời gian để tham gia chuẩn bị kỹ năng cùng các bạn!

View more latest threads same category: