Đội Công tác xã hội trường Đại học kinh tế Tp.HCM

Trang nhất » Tin Tức » Giới Thiệu

Nhóm Múa Đội CTXH - Từ tấm lòng yêu thương trẻ thơ

Thứ hai - 27/04/2009 00:23
Nhóm Múa Đội CTXH - Từ tấm lòng yêu thương trẻ thơ

Nhóm Múa Đội CTXH - Từ tấm lòng yêu thương trẻ thơ

Bạn yêu thích múa, bạn muốn có cơ hội để thể hiện khả năng và sự sáng tạo của mình. Bạn thích múa truyền thống, múa dân gian, múa thanh niên hay cả múa thiếu nhi nữa…


Rất vui khi các bạn đến với NHÓM MÚA của ĐỘI CÔNG XÃ HỘI !!!

 

Bạn yêu thích múa, bạn muốn có cơ hội để thể hiện khả năng và sự sáng tạo của mình. Bạn thích múa truyền thống, múa dân gian, múa thanh niên hay cả múa thiếu nhi nữa…..Hay chính bạn cũng đang phân vân!

 

Đừng chần chừ bởi ko có gì để phân vân cả. Ai cũng có bức khởi đầu mà.

Để chúng tôi giới thiệu vài điểm sơ nét về nhóm: với 1 nhóm trưởng và các nhóm viên, qui tụ từ các bạn từ năm nhất đến năm tư- là một tập thể hết sức đoàn kết, nhiệt tình,  và năng động.

 

Chuùng toâi cuøng nhau chia seû cho nhau những buoàn vui, cuøng nhau ñoÃ¥ moà hoâi trong nhöõng ngaøy luyeän taäp vaát vaû. Chuùng toâi trao cho nhau nhöõng lôøi khích leä, ñoäng vieân khi khoù khaên trong nhöõng ngaøy caän keà coâng taùc, nhöõng caùi naém tay nheï nhaøng khi thaáy baïn buoàn maø maø khoâng caàn moät lôøi noùi naøo caû.

 

Chuùng toâi- nhöõng thaønh vieân cuûa nhoùm muùa ñaõ töï khi naøo trôû thaønh moät gia ñình nhoû trong ñaïi gia ñình CTXH

 

 

          Ñieäu muùa chuùng toâi theo cuøng Đoäi trong nhöõng chuyeán coâng taùc, chuùng toâi chuyeÃ¥n caùi tình chuùng toâi vaøo trong từng ñieäu muùa. Ñoù thöïc söï laø söï coá gaéng raát nhieàu, bôûi thaønh vieân nhoùm muùa khoâng phaûi khi baét ñaàuđđều bieát muùa caû, maø phaûi taäp töø nhöõng ñoäng taùc cô baûn.

 

         

 

Bạn biết không! Khi tham gia vào nhóm, ban sẽ đươc các thành viên khác nhiệt tình hướng dẫn từ các động tác cơ bản cho đến những giai điệu tiết tấu phức tạp.

 

 

Hãy tự tin là bạn cũng có thể làm được như các bạn ấy mà., và đến khi tập thành thạo không những một bài múa mà tự bạn cũng có thể nghĩ ra những động tác sáng tạo khác. Bạn thử tưởng tượng cảm giác của bạn lúc thế nào? Còn phải nói: "okey, cực cool! " great, hỏi lúc ấy bạn mới nhận ra mình còn nhiều năng lực tiềm tàng lắm đấy.^_^Hãy lắng đọng cảm giác ấy lại nhé

 

 

Bạn sẽ là một thành viên trong số chúng tôi chứ? Sẽ cùng chúng tôi gắn liền với các hoạt động xã hội của Đội CTXH, góp một phần không nhỏ vào sự thành công của hội diễn văn nghệ phục vụ đồng bào, các em thiếu nhi vùng sâu, vùng xa.

 

Nhóm múa sinh hoạt hằng tuần vào chiều thứ 3 lúc 17h15 tại cơ sở A- 59C Nguyễn Đình Chiểu Q3.

 

          Hân hoan chào đón các bạn đến với chúng tôi.


 

 

Và sau đây là một sô hình ảnh về nhóm múa:.....

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
facebook
Đăng nhập