Do một số trục trặc từ phía công ty và một số yếu tố khách quan khác, Chương trình Gây quỹ khảo sát cho công ty CMC sẽ hoãn lại tới sau ngày 4/1/2011.

Thông tin chi tiết về chương trình gây quỹ, vận động hỗ trợ cho công tác sẽ được BĐH cập nhật trên diễn đàn trong thời gian tới, các bạn cố gắng truy cập diễn đàn để biết thêm thông tin chi tiết.

Chào thân ái và đoàn kết!!!