Đội Công tác xã hội trường Đại học kinh tế Tp.HCM

Trang nhất » Tin Tức » Hoạt động trọng điểm » Tin hoạt động Đội CTXH

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI LẦN THỨ XVII (2012 – 2013)

Thứ ba - 14/05/2013 12:09
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI LẦN THỨ XVII (2012 – 2013)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI LẦN THỨ XVII (2012 – 2013)


HSV TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
                   BĐH ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI
               -----------------------------------------------
                   Số: 04/KH-ĐHKT-HSV-CTXH                                                                                                                  Tp.HCM, ngày 03 tháng 05  năm 2012.
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI
LẦN THỨ XVII (2012 – 2013)
 
 
I/ MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
 1. Mục đích:
 • Tạo đợt hoạt động sinh hoạt sâu rộng trong Đội viên, thông tin rộng rãi trong đội viên về mục đích, ý nghĩa và nội dung của Hội nghị, đồng thời phát huy vai trò đóng góp ý kiến, giải pháp xây dựng nội dung chương trình công tác nửa sau nhiệm kỳ XVII (2012 – 2013) của Đội Công tác xã hội.
 • Đánh giá việc thực hiện, kết quả thực hiện chương trình công tác xã hội và phong trào sinh viên trường nửa đầu nhiệm kỳ XVII (2012 – 2013); tình hình đội viên; công tác xây dựng và phát triển Đội; qua đó nhận định tình hình mới, xác định các giải pháp, xây dựng nội dung chương trình công tác nhằm đẩy mạnh phong trào công tác xã hội trong giai đoạn tới.
 1. Yêu cầu:
 •  Hội nghị phải xây dựng những nội dung, chương trình công tác thiết thực, sáng tạo, phù hợp đảm bảo thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của nhà trường đặt ra đối với cơ sở Hội, Hội Sinh viên trường.
 •  Công tác chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức Hội nghị đảm bảo tính trẻ trung, thiết thực, phát huy cao tính trí tuệ, sáng tạo và nguồn lực của toàn thể Đội viên; đảm bảo thực hiện nghiêm túc theo đúng Điều lệ Hội, tuân thủ sự chỉ đạo của Hội Sinh viên trường.
 
II/ NỘI DUNG:
 •  Tổng kết đánh giá công tác Hội và phong trào sinh viên trường nửa đầu nhiệm kỳ XVII (2012 - 2013).
 •  Đưa ra giải pháp để hoàn thành phương hướng công tác Hội, phong trào sinh viên trường trong nửa sau nhiệm kỳ XVII (2012 - 2013).
 •  Kiểm điểm hoạt động của tập thể Ban Điều hành nhiệm kỳ XVII (2012 - 2013).
 •  Biểu dương khen thưởng các cá nhân, tập thể đã có những đóng góp tích cực cho công tác Hội và phong trào sinh viên trường trong nhiệm kỳ qua.
 
III/ THỜI GIAN - QUY MÔ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ:
 1. Thời gian - địa điểm:
 • Thời gian : Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đội Công tác xã hội lần thứ XVII (2012-2013) sẽ diễn ra trong thời gian từ 7h30 đến 11h30 Chủ nhật, 02/06/2013.
 • Địa điểm : cơ sở A Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM (59C Nguyễn Đình Chiểu P.6 Q.3).
 1. Quy mô:
 • Số lượng đại biểu chính thức triệu tập là 104 đại biểu bao gồm :
 • Đại biểu đương nhiên là BĐH nhiệm kỳ XVII : 7 đồng chí.
 • Đại biểu chính thức :  97 đồng chí.
 
IV/ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
 1.  Mời Ban chỉ đạo:
  Anh  Dương Minh Mẫn    Phó bí Thư Đoàn Trường
   Chủ tịch HSV trường
 
   Trưởng ban
 
 1. Thành lập Ban tổ chức:
Anh Lê Tuấn Phong Đội trưởng Đội CTXH Trưởng ban
Anh Ngô Phúc Nguyên Đội phó Phó ban
Chị Trần Thị Ngọc Hân Đội phó Phó ban
Chị Đặng Khánh Văn Ủy viên BĐH Thành viên
Anh Vũ Đình Thao Ủy viên BĐH Thành viên
Chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt Ủy viên BĐH Thành viên
Chị Nguyễn Thị Quỳnh Trang Ủy viên BĐH Thành viên
   
 • Nhiệm vụ của Ban Tổ chức Hội nghị:
 • Thành lập và điều hành các tiểu ban phục vụ Hội nghị, xây dựng chương trình tổ chức Hội nghị.
 • Xây dựng chương trình làm việc của Ban tổ chức Hội nghị trong quá trình chuẩn bị tổ chức Hội nghị.
 
 1. Thành lập các tiểu ban - phân công nội dung thực hiện:
a) Tiểu ban nội dung:
1/ Anh Lê Tuấn Phong Đội trưởng Trưởng tiểu ban
2/ Anh Ngô Phúc Nguyên Đội phó Phó tiểu ban
3/ Chị Trần Thị Ngọc Hân Đội phó Phó tiểu ban
 • Nhiệm vụ:
 • Lập kế hoạch tổ chức Hội nghị.
 • Dự thảo báo cáo tổng kết nửa đầu nhiệm kỳ XVII, phương hướng hoạt động nửa sau nhiệm kỳ XVII.
 • Theo dõi, kiểm tra và cập nhật thông tin liên quan đến Hội nghị. Tổ chức các hoạt động lấy ý kiến đóng góp văn kiện trong rộng rãi đội viên.
 • Thiết kế chương trình chi tiết. Chuẩn bị các tham luận của các đại biểu.
 • Thư ký tại Hội nghị.
b) Tiểu ban nghi thức - không khí Hội nghị:
 • Nhiệm vụ:
 • Triển lãm hình ảnh, trang trí Hội trường.
 • Thiết kế thư mời, trang trí và các hoạt động sinh hoạt tại Hội nghị.
c) Tiểu ban tài chính-  hậu cần:
1/ Chị Trần Thị Ngọc Hân Đội phó Trưởng tiểu ban
2/ Anh Vũ Đình Thao Ủy viên BĐH Phó tiểu ban
3/ Chị Nguyễn Thị Quỳnh Trang Ủy viên BĐH Phó tiểu ban
 • Nhiệm vụ:
 • Xây dựng kế hoạch dự toán về tài chính, hậu cần, các điều kiện phục vụ tại Hội nghị.
 • Chuẩn bị danh sách khách mời, thư mời khách mời, thư triệu tập đại biểu.
 • Các phương án đảm bảo trật tự, an ninh cho Hội nghị.
 • Đón tiếp đại biểu, khách mời.
 • Sắp xếp, bố trí khu vực đại biểu theo đoàn tại hội trường.
 
 1. Trách nhiệm, mối quan hệ các tiểu ban và Ban tổ chức Hội nghị:
Dựa trên nhiệm vụ phân công, trưởng các tiểu ban chịu trách nhiệm phân công đôn đốc các thành viên trong tiểu ban xây dựng kế hoạch chi tiết để tham mưu cho Ban tổ chức Hội nghị quyết định.
Ban Tổ chức Hội nghị có chế độ họp để kiểm tra thực hiện các nội dung phân công.
 
V/ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
22/04/2013 - 03/05/2013 : Hoàn thành kế hoạch Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đội Công tác xã hội lần thứ XVII.
03/05/2013 - 13/05/2013 : Xin ý kiến Ban thư ký Hội Sinh viên trường về kế hoạch tổ chức Hội nghị
07/05/2013 : Triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị.
08/04/2013 – 28/05/2013 : Tổ chức thăm dò, lấy ý kiến về văn kiện Hội nghị.
29/05/2013 : Liên tịch với Ban thư ký Hội Sinh viên trường.
01/06/2013 : Hoàn tất các công tác chuẩn bị Hội nghị.
02/06/2013 : Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đội Công tác xã hội lần thứ XVII (2012 - 2013).
 
 
Ý KIẾN HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG
 
 
TM. BĐH ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI
CHỦ TỊCH ĐỘI TRƯỞNG
   
 
 
 
 
 
Dương Minh Mẫn Lê Tuấn Phong
       
 

Tác giả bài viết: Ban Điều Hành

Nguồn tin: Bandieuhanh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
facebook
Đăng nhập