Danh sách Chiến sĩ tham gia Chiến dịch Mùa Hè Xanh 2009 Đội CTXH

Danh sách Chiến sĩ tham gia Chiến dịch Mùa Hè Xanh 2009 Đội CTXH
Đây là danh sách chính thức các bạn Đội viên tham gia Chiến dịch Mùa Hè Xanh 2009 theo đơn vị Đội CTXH ...
Ban Điều Hành Đội CTXH trường ĐH Kinh tế Tp.HCM xin thông báo đến các bạn Đội viên Đội CTXH:

Đây là Danh sách các bạn Đội viên Đội CTXH sẽ tham gia Chiến dịch Mùa Hè Xanh (MHX) 2009 theo đơn vị Đội CTXH : Danh sách đính kèm 

Do số lượng Chiến sĩ được tham gia có hạn (30 người) mà số lượng đăng ký nhiều nên có nhiều bạn sẽ không tham gia được trong Chiến dịch Mùa hè xanh lần này.

Ban điều hành hi vọng các bạn đừng buồn và hãy là nguồn động viên, là hậu phương tiếp thêm tinh thần cho các bạn tham gia Chiến dịch. Chúng ta đều là những chiến sĩ bất kể tại mặt trận nào.

Chúc các bạn luôn vững tin!

Tác giả bài viết: Ban Điều Hành