Thông báo về đợt gây quỹ trước công tác tháng 4

Để chuẩn bị cho chuyến công tác sắp tới và tăng thêm nguồn kinh phí hoạt động của Đội thì vào bốn ngày từ 08 đến 11 tháng 04 sắp tới Đội sẽ đăng kí bán hàng tại Hội chợ triển lãm hàng Thái Lan tại nhà thi đấu Nguyễn Du ( 116 Nguyến Du P.Bến Thành Q.1 )
Để chuẩn bị cho chuyến công tác sắp tới và tăng thêm nguồn kinh phí hoạt động của Đội thì vào bốn ngày từ 08 đến 11 tháng 04 sắp tới Đội sẽ đăng kí bán hàng tại Hội chợ triển lãm hàng Thái Lan tại nhà thi đấu Nguyễn Du ( 116 Nguyến Du P.Bến Thành Q.1 ). Số tiền thu được từ hoạt động này sẽ được sử dụng vào chuyến công tác tháng tư sắp tới. Sau đây là danh sách đính kèm về việc phân công người cho chuyến gây quỹ này.
 
Danh sách phân công bán hàng hội chợ


Tác giả bài viết: Ban Điều Hành