Ban chỉ huy Chiến dịch gửi đến các chiến sĩ Lịch tập huấn Đội hình Đội CTXHLưu ý: Để đảm bảo chất lượng chiến sĩ tham gia chiến dịch, bất kỳ trường hợp vắng 01 buổi Tập huấn, Ban chỉ huy sẽ xem xét lại việc tham gia Mùa hè xanh của các bạn.


Ban chỉ huy chiến dịch

View more latest threads same category: