Ban điều hành xin thông báo:

Đội sẽ tiến hành sinh hoạt lại vào lúc 17g30 ngày 08/8/2017 (Tức thứ Ba tuần sau) tại đại sảnh cơ sở A, các bạn Đội viên đi sinh hoạt đúng giờ. Thân mời anh chị lên sinh hoạt văn nghệ cùng các bạn.

Chúc mọi người đầu tuần vui vẻ!
Ban điều hành.

View more latest threads same category: