Nhằm mục đích phục vụ cho công tác quản lý thông tin, kiểm soát và theo dõi tình hình Đội viên, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho các bạn Đội viên khi tham gia các hoạt động tại Đội CTXH, Ban điều hành thông báo về việc cập nhật danh sách quản lý Đội viên Nhiệm kỳ XXI lần 3, cụ thể như sau:
- Thời gian cập nhật: từ 22h00 ngày 17/08/2017 đến 23h59 ngày 31/08/2017.
- Đối tượng thực hiện: Tất cả Đội viên chính thức, Đội viên dự bị và chưa là Đội viên dự bị, thuộc các khóa 40, 41, 42 và 43 hoặc tương đương.
- Tính chất: BẮT BUỘC.
Đề nghị các bạn Đội viên nghiêm túc thực hiện việc cập nhật danh sách quản lý trong thời gian quy định.

Đi đến trang web này:https://goo.gl/dMyDgB


Mọi thắc mắc liên hệ: Hằng Nga K40 (0963 708 529).

View more latest threads same category: