Thân gửi anh chị và các bạn timeline làm việc của NVTL 2017 từ ngày 02/10 đến 08/10/2017
Chúc anh chị và các bạn một buổi tối vui vẻMọi thắc mắc, anh chị và các bạn có thể liên hệ nắm chính các mảng bên dưới:

View more latest threads same category: