chào các bạn đội viên thân mến. hiện tại trên mail kĩ năng đã có tài liệu âm thanh cơ bản do anh bình k28 gửi cho tôi. các bạn nào yêu thích hay muốn tìm hiểu về âm thanh xin lên tải về xem.chào đoàn kết và thân ái

View more latest threads same category: