Ban điều hành xin thông báo:

Với mục đích biết thêm những nơi còn khó khăn để phục vụ các Chuyến Công tác xã hội, cộng thêm các bạn Đội viên Đội CTXH đến từ nhiều vùng khác nhau, trải dài khắp đất nước. Vì vậy, Ban điều hành Đội CTXH mong muốn được nghe chia sẻ từ các anh chị và các bạn về những nơi còn khó khăn mà mình biết đến.

Anh chị và các bạn có mong muốn chia sẻ có thể trả lời trực tiếp tại bài post này hoặc gửi về mail của BĐH: bandieuhanh@ctxh.vn.
Xin chân thành cảm ơn!

Ban điều hành

View more latest threads same category: