Ban điều hành xin thông báo:

Để phục vụ cho việc chuẩn bị Chương trình gây quỹ 8/3, Đội sẽ nghỉ sinh hoạt từ ngày 16/02 đến hết ngày 9/3, thay vào đó là sẽ tiến hành làm kỹ năng vào những khung giờ sinh hoạt.

Lịch làm kỹ năng cho 8/3 sẽ được đăng tải trên diễn đàn.
Thân mời anh chị sắp xếp thời gian lên tham gia cùng các bạn!

View more latest threads same category: