Sen đá chậu (đã trang trí)
Đăng ngày 05-03-2016 Lúc 01:36'- 9715 Lượt xem
Giá : 100 000 VND / 1 Cái
Hãy để sen đá thay lời bạn nói và hiểu điều bạn muốn.
Vui lòng liên hệ để được tư vấn thêm:
- 0348.407.555 (Thảo Vy).

Xem thêm:
https://www.facebook.com/ctxh.shophoatuoi/
https://ctxh.vn/shops/


Nhận vẽ và trang trí chậu theo yêu cầu.
Free 1 mặt. Từ mặt thứ 2 tùy theo hình vẽ sẽ báo giá.

Một số chậu vẽ sẵn: