Chương trình tháng 6 - Mùa hè Yêu Thương

Chương trình tháng 6 - Mùa hè Yêu Thương
Chương trình Mái ấm - Mùa Hè Yêu Thương
Vào những ngày vừa qua, Đội đã tổ chức chương trình Mùa Hè Yêu Thương đến với các em nhỏ ở một số mái ấm, lớp học tình thương trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.